Gökhan Demirer > TĂźrkçe > Dosyalar > Kßçßk Yelkenli ile Mandalyada Bir GeziKßçßk Yelkenli ile Mandalyada Bir Gezi (*)

Yaz tatili bitmiĂž, Ankara’ya memuriyet hayatĂ˝mĂ˝za çoktan dönmüĂžtük. Ama hayalimizde hep 2000 yĂ˝lĂ˝ Temmuz’unda yaptýðýmĂ˝z Mandalya Körfezi gezisi vardĂ˝.

Didim-Akbük barĂ˝naĂ°Ă˝ndan teknemiz Aydede ile yaptýðýmĂ˝z Akbük-KĂ˝yĂ˝kýÞlacĂ˝k (Iassos), KĂ˝yĂ˝kýÞlacĂ˝k-GündoĂ°an ve GündoĂ°an-Akbük turumuz bize büyük bir mutluluk ve keyif yaĂžatmýÞ, denizciliĂ°e ve yelkene yeni baĂžlamýÞ kiĂžiler olarak kendimize olan güvenimizi artĂ˝rmýÞtĂ˝. O yolculukta çok sakin, neredeyse palpa liman bir hava bulmuĂžtuk ama yeterince yelken yapamamýÞtĂ˝k.

Uzun kýÞ gecelerinde önümde Mandalya Körfezi’nin deniz haritalarĂ˝, cetvel, pergel, her seferinde deĂ°iĂžik rotalar, limanlar belirliyor, hepsini özenle el GPS’ime kaydediyordum. Bu bile bana büyük bir haz veriyor, sanki ileride yaĂžayabilmeyi düĂžlediĂ°im büyücek bir yelkenlinin kamarasĂ˝nda  uzak limanlara yolculuk planlarĂ˝ yapĂ˝yordum.

Derken iple çektiĂ°imiz Yaz geldi ve daha fazla sabredemeden okullar kapanĂ˝r kapanmaz Akbük’ün yolunu tuttuk. Tekneyi denize bir ay önceden indirmiĂžtik. Mandalya gezimizi güvenlik nedeniyle onsuz yapacaĂ°Ă˝mĂ˝z için eĂžim Þennur ile birlikte altĂ˝ yaÞýndaki oĂ°lumuz Enis’i Tire’ye teyzesine bĂ˝raktĂ˝k. Akbük’te yazlýðýn bahçe ve temizlik iĂžlerini iki günde halledip –bu yazlĂ˝k meselesini ne siz sorun, ne ben söyliyeyim!-  yol hazĂ˝rlĂ˝klarĂ˝na baĂžladĂ˝k.

Teknemiz Aydede, Ýzmir Feridun ÞaĂžal yapĂ˝mĂ˝, 5.5 metrelik bir Proper 18. KamarasĂ˝z olduĂ°u için onunla çĂ˝kĂ˝lacak birkaç günlük gezilerde denizciliĂ°in yanĂ˝sĂ˝ra kampçĂ˝lĂ˝k da yapmak gerekebiliyor. Bu nedenle, eskiden beri merakĂ˝mĂ˝z olduĂ°u için sahip olduĂ°umuz, çadĂ˝r, seyyar ispirto ocaĂ°Ă˝, fener, uyku tulumu ve mat termos gibi bir takĂ˝m temel kampçĂ˝lĂ˝k malzemelerimizi de yanĂ˝mĂ˝za alacaktĂ˝k.

Yolculuk rotasĂ˝nĂ˝ bu kez, Akbük-KazĂ˝klĂ˝ YarĂ˝m Liman, YarĂ˝m Liman-Çam LimanĂ˝-Salih AdasĂ˝, Salih AdasĂ˝-GündoĂ°an olarak belirledik. Su geçirmez çantalara koyduĂ°umuz deĂ°erli belgeler aletler, para ve giysilerimizi, uyku tulumlarĂ˝mĂ˝z, küçük bir çadĂ˝r fenerler ve diĂ°er kampçĂ˝lĂ˝k malzemelerini teknenin teknenin oturma yerlerinin altĂ˝ndaki dolaplara ve güverte altĂ˝ndaki ambara yerleĂžtirdik. Akbük’ten aldýðýmĂ˝z Yiyecek ve içecekler ise dolaplarĂ˝n içersine sýðdĂ˝rdýðým buz kutularĂ˝nda duracaklardĂ˝.. Böylelikle iki günlük soĂ°uk içecek ihtiyacĂ˝mĂ˝zĂ˝ karÞýlayabilecek ve bozulabilir yiyeceklerimizi koruyabilecektik.

Gezinin baĂžlangĂ˝ç limanĂ˝ olan Akbük BalĂ˝kçĂ˝ barĂ˝naĂ°Ă˝ Akbük Körfezi’nin güney doĂ°usunda ikibin nüfuslu küçük bir belde olmakla birlikte yoĂ°un bir yazlĂ˝k yapĂ˝laĂžmasĂ˝nĂ˝n olduĂ°u Akbük Beldesi önünde bulunuyor. Toprak olan mendirek bu yĂ˝l Belediye’nin gayretleri ile ýÞýklandĂ˝rĂ˝lmýÞ, su ve elektrik getirilmiĂž. Ancak rĂ˝htĂ˝mĂ˝n henüz beton olmayýÞý ve düzgün baĂ°lama yerlerinin bulunmamasĂ˝, toza neden oluyor ve dolgu kayalarĂ˝ baĂ°lanma esnasĂ˝nda ve karaya çĂ˝kýÞta güvenlik sorunlarĂ˝ yaratabiliyor.
image011.jpgimage003.jpg

1.GÜN:AKBÜK-KAZIKLI YARIM LÝMAN

(23 HAZÝRAN CUMARTESÝ)

Akbük’ten 10:30’da demir aldĂ˝k. Bir süre motorla yol aldĂ˝ktan sonra rüzgarĂ˝n çĂ˝kmasĂ˝yla birlikte yelken açtĂ˝k. Ancak burada çoĂ°u zaman olduĂ°u gibi rüzgar baĂž taraftan estiĂ°i için körfezde uzun tramolalarla yükseldik. BeĂž tramoladan sonra Akbük Körfezi’nden çĂ˝kmýÞ, bizi KazĂ˝klĂ˝ Körfezi önlerine götürecek rotamĂ˝za girmiĂžtik. Bu arada uzunca bir süredir 2 bofor esen rüzgar 3’e çĂ˝kmýÞ, dalgalar da artmýÞtĂ˝. Ancak biz de sancak bordamĂ˝zdan esen rüzgar ile güzel bir apaz seyir imkanĂ˝ elde etmiĂžtik. Karakol Burnu önlerinden Karaburun’a kadar hĂ˝zĂ˝mĂ˝z 5 knottan aĂžaĂ°Ă˝ya hiç düĂžmedi ve Akbük’ten tramolalarla yükselirken kaybettiĂ°imiz zamanĂ˝ biraz olsun telafi etme imkanĂ˝ bulduk. Karaburun’u döndükten sonra kaba dalgalarĂ˝n artmasĂ˝na karÞýn rüzgar kesildi. 2-2.5 knota kadar düĂžen hĂ˝zĂ˝mĂ˝zla bir süre ilerledikten sonra rüzgarĂ˝n giderek kaldýðýnĂ˝ görüp bu günkü yelken faslĂ˝nĂ˝ kapadĂ˝k. Motorla KazĂ˝klĂ˝ Körfezi’nin kuzey sahillerine yakĂ˝n seyrederek, sayĂ˝n Sadun Boro’nun Vira Demir’inde sözünü ettiĂ°i KazĂ˝klĂ˝ koylarĂ˝ndan YarĂ˝m Liman’da yine bir balĂ˝k çiftliĂ°inin az ilerisine demir attĂ˝k. YarĂ˝m Liman’dan önceki  Karasu KoylarĂ˝ ve ArdĂ˝çlĂ˝ AĂ°Ă˝l aĂ°Ă˝zlarĂ˝na kadar balĂ˝k çiftlikleri ile dolu idi. YarĂ˝m Liman’Ă˝n eski durumunu bilmiyorduk ama bu halini bile çok sevdik ve geceyi burada geçirmeye karar verdik. Bugün 15 mil yol yaptĂ˝k. Günümüzü kitap okuyup denize girerek geçirdik. Ne var ki bütün sahil çalĂ˝lĂ˝klarĂ˝n içlerine kadar balĂ˝k çiftliklerinin yem torbalarĂ˝ ve bidon parçalarĂ˝yla kirlenmiĂžti. Teknede yatma hazĂ˝rlĂ˝klarĂ˝nĂ˝ yaptĂ˝ktan sonra günün son saatlerini teknede koyun sakinliĂ°ini dinleyerek geçirdik. Ýlk yĂ˝ldĂ˝zlar gökyüzünde belirirken, az ilerimize de yine geceyi burada geçirecek bir balĂ˝kçĂ˝ teknesi demirledi. Güzel bir gece olacaĂ°Ă˝nĂ˝ kurarken, balĂ˝k çiftliĂ°inin jeneratörü çalýÞmaya baĂžladĂ˝ ve bütün gece susmadĂ˝.
image005.jpg

2.GÜN: KAZIKLI YARIM LÝMAN-ÇAM LÝMANI-SALÝH ADASI

(24 HAZÝRAN PAZAR)

Sabah gün ýÞýrken balĂ˝kçĂ˝ teknesi demir aldĂ˝. Biz de fazla oyalanmadan yoĂ°un günümüze baĂžlamak üzere hareket ettik. Niyetimiz KazĂ˝klĂ˝ Esas Liman’Ă˝n sýðlĂ˝k ucuna kadar girmek idi. Körfezin içine çĂ˝ktýðýmĂ˝zda akĂžamĂ˝ aynĂ˝ koyda geçirdiĂ°imiz balĂ˝kçĂ˝ teknesinden zaman zaman neĂželi sesi duyulan küçük balĂ˝kçĂ˝ babasĂ˝yla beraber akĂžamdan bĂ˝raktĂ˝klarĂ˝ aĂ°larĂ˝ büyük bir hevesle çekiyordu. YanlarĂ˝ndan uzaklaÞýrken fotoĂ°raf makinemin hazĂ˝r olmayýÞýna hayĂ˝flandĂ˝m. KazĂ˝klĂ˝ LimanĂ˝nĂ˝n bu erken sabah saatlerinde doĂ°an güne karÞý uzaktaki birkaç tekne ile birlikte siluetleri hafĂ˝zamĂ˝zda hoĂž bir anĂ˝ olarak kaldĂ˝lar.

Körfezin batĂ˝ kĂ˝yĂ˝sĂ˝ boyunca aĂ°Ă˝r aĂ°Ă˝r ilerlerlerken, balĂ˝k çiftlikleri giderek yoĂ°unlaĂžtĂ˝ ve bizim 5.5 metrelik teknemize dahi geçit vermedi. BulduĂ°umuz bir aralĂ˝ktan yolumuza devam etmeyi denediĂ°imizde de hiç bir uyarĂ˝ olmaksĂ˝zĂ˝n bĂ˝rakĂ˝lan aĂ°larĂ˝ son anda farkedip, az önceki güzelliklere inat bir can sĂ˝kĂ˝ntĂ˝sĂ˝ ile esas limana gitmekten çaresiz vazgeçerek, kaçarcasĂ˝na KazĂ˝klĂ˝’nĂ˝n çĂ˝kýÞýna yöneldik. BalĂ˝k çiftliklerinin önemli bir iktisadi yanĂ˝ olduĂ°u muhakkak ama KazĂ˝klĂ˝’dan koparĂ˝p aldĂ˝klarĂ˝ çok daha fazla. Bu güzelim yer, ucuz çipura, ucuz levrek ve bir iki iĂžletmecinin kazancĂ˝ derken bir derme çatma çiftlik sevimsizliĂ°ine feda ediliyor. Ýki yĂ˝ldĂ˝r, çiftliklerin açýða taÞýnacaĂ°Ă˝ söylenmesine karÞýn 2001 yazĂ˝ itibariyle durum böyle ve çiftliklerin “ileriye bir yere” taÞýnacaĂ°Ă˝ lafĂ˝ yine var. Haydi hayĂ˝rlĂ˝sĂ˝…

Bu kez KazĂ˝klĂ˝’nĂ˝n bakir doĂ°u sahillerini izleyerek Teke Burnu’na doĂ°ru devam ettik. Henüz yelkenleri dolduracak bir rüzgar yoktu ve motorla yol alĂ˝yorduk. Niyetimiz daha önce hiç görmediĂ°imiz Çam LimanĂ˝’na gitmekti. Teke Burnu’nu iskelemizde bordalar bordalamaz sabahĂ˝n sakinliĂ°inde uyuyan bir koya demir atĂ˝p hem biraz tekneyi toparladĂ˝k hem de sahilden Enis’in yaz tatili ödevi için çakĂ˝l taÞý ve deniz kabuĂ°u topladĂ˝k.

BalĂ˝k çiftliĂ°i kuĂžatmasĂ˝ndaki Yamandi Koyu’nu iskelemizde bĂ˝rakĂ˝p, Çam LimanĂ˝’nĂ˝n ucundaki Alagün AdasĂ˝’nĂ˝n batĂ˝sĂ˝na yöneldik. Haruplu önlerine geldiĂ°imizde kĂ˝yĂ˝da bir iki küçük balĂ˝kçĂ˝ motoru bir sürü ve çobandan baĂžka kimse görünmüyordu. Akbük, KazĂ˝klĂ˝ ve Güllük’teki yoĂ°un yazlĂ˝k yapĂ˝laĂžmasĂ˝nĂ˝n buraya ulaĂžamamasĂ˝na sevindim. Alagün AdasĂ˝ ve kĂ˝yĂ˝ arasĂ˝nda haritada kaya döküntüleri gösterildiĂ°inden, AdanĂ˝n önüne sokulmadan geriye döndük ve hafif rüzgarla körfezin doĂ°u sahillerini tuttuk. Körfezin bu yakasĂ˝ yazlĂ˝klardan nasibini almaya baĂžlamýÞtĂ˝. Yelkenleri indirip motor ile Çam LimanĂ˝ iskelesine yöneldik. Sahildeki küçük iskelede duran balĂ˝kçĂ˝lardan burada ekmek ve su bulabileceĂ°imizi öĂ°renince salmayĂ˝ kaldĂ˝rarak önünde en fazla 1.5-2 metre su olan iskeleye yanaĂžtĂ˝k. Bu mevkiye Zeytinlikuyu deniyor ve toprak bir yol ile KĂ˝yĂ˝kýÞlacĂ˝k’a baĂ°lantĂ˝sĂ˝ var.

Ýskele önündeki kahvehaneden 200-300 metre içeriye yürüyerek oldukça zengin ve modern bir marketten ihtiyaçlarĂ˝mĂ˝zĂ˝ temin ettik. Tekrar Çam LimanĂ˝ Ýskelesinden çĂ˝kĂ˝p Körfezin doĂ°u sahillerini izlemeye devam ettik. Ýncegöl Burnu Feneri’ni iskelemizde bĂ˝rakĂ˝p, bir yĂ˝l önce geldiĂ°imiz Asin Körfezi-KĂ˝yĂ˝kýÞlacĂ˝k’a uĂ°ramaksĂ˝zĂ˝n, Salih AdasĂ˝na gitmek üzere küçük Metelik AdasĂ˝’na dümen tutacaktĂ˝k. Bu Ýncegöl Burnundaki koylardan birinde geçen yĂ˝l bir gece geçirmek zorunda kalmýÞ ve neredeyse sabaha kadar bizim varlýðýmĂ˝zdan rahatsĂ˝z olan üç porsuĂ°un baĂ°Ă˝rýÞlarĂ˝ arasĂ˝nda unutulmaz bir gece yaĂžamýÞtĂ˝k. Az ötelerine kadar ulaĂžan yoĂ°un yazlĂ˝kçĂ˝ istilasĂ˝na raĂ°men bize doĂ°adan sĂ˝msĂ˝cak bir haber getiren bu sevimli yaratĂ˝klar dilerim buralarda hep varolurlar.

Sancak bordamĂ˝zdan gelen güzel rüzgar ile apaz seyirde 5 knot yapĂ˝yorduk 45 dakika sonra Metelik AdasĂ˝nĂ˝ bordalarken dalgalar irileĂžmeye baĂžladĂ˝. rüzgarölçer 4 bofor gösteriyordu ama dalgalarla fazla hĂ˝rpalanmamak ve bir an önce Salih AdasĂ˝nĂ˝n karantĂ˝sĂ˝na girmek üzere yelkenkeri indirip motor çalýÞtĂ˝rdĂ˝k. Niyetimiz Salih AdasĂ˝nĂ˝n güney limanĂ˝nda denize girmek ve gecelemekti. Ben Kuyucak LimanĂ˝nĂ˝ da merak ettiĂ°im için önce buraya yöneldik. Ancak balĂ˝k çiftklikleri giriĂži kapattĂ˝klarĂ˝ için girmemiz mümkün olmadĂ˝. Salih AdasĂ˝’nĂ˝n güney limanĂ˝nda iyice kĂ˝yĂ˝ya sokularak demir attĂ˝k ve kĂ˝yĂ˝daki aĂ°açlardan koltuk aldĂ˝k. BurasĂ˝nĂ˝ çok sevdik. Bol bol yüzdükten sonra kĂ˝yĂ˝da çamlarĂ˝n altĂ˝na kurduĂ°umuz küçük çadĂ˝rda bir süre dinlendik. Bugün 20 mil yaptĂ˝k. Gün battĂ˝ktan sonra gündüz Güvercinlik ve Torba sahillerinden balĂ˝k tutmaya ve denize girmeye gelenler ve arĂ˝lar da gidince koca sahil bize kalmýÞtĂ˝. Bir zamanlar daĂ° keçilerinin yaĂžadýðý bu adada çok güzel bir gece geçirdik. ÇadĂ˝rĂ˝mĂ˝z olmasĂ˝na raĂ°men, Þennur da bana katĂ˝lĂ˝nca çok rahat olmamasĂ˝na karÞýn teknede ince uyku tulumlarĂ˝na girip yĂ˝ldĂ˝zlarĂ˝ seyrederek uyumayĂ˝ tercih ettik. BumbanĂ˝n ucuna astýðým küçük çadĂ˝r fenerinin alevi sakin sakin salĂ˝nĂ˝rken, karÞý sahilde büyük kentlerden Bordum’a akan arabalarĂ˝n ýÞýklarĂ˝ görünüyordu.
image007.jpg

3.GÜN: SALÝH ADASI-GÜNDOÐAN

(25 HAZÝRAN PAZARTESÝ)

Sabah gökyüzü kĂ˝zarĂ˝rken uyandĂ˝k. Fazla oyalanmadan sahildeki halatlarĂ˝ çözüp motoru çalýÞtĂ˝rdĂ˝k ve demir aldĂ˝k. Ýkiz Adalar’Ă˝ iskelemize alarak, Demir LimanĂ˝’na yöneldik. Demir LimanĂ˝ önlerindeyken rüzgar çĂ˝kar gibi olunca yelken açĂ˝p motoru durdurduk. Ne var ki az sonra rüzgar kaldĂ˝ ve biz de motor ile seyrimize Büyük TavĂžan AdasĂ˝-Fener AdasĂ˝ önü-GündoĂ°an  LimanĂ˝ olarak devam ettik. Gün öĂ°leye varmadan GündoĂ°an balĂ˝kçĂ˝ barĂ˝naĂ°Ă˝na girmiĂžtik. KĂ˝çtan demir atĂ˝p, her zaman olduĂ°u gibi buradaki yardĂ˝msever çocuklar ve BalĂ˝kçĂ˝lar Kooperatifi görevlisinin yardĂ˝mlarĂ˝ ile iskeleye baĂ°landĂ˝k. YakĂ˝ndaki markete, hoĂž bir sürpriz, Yelken DünyasĂ˝’nĂ˝n Temmuz sayĂ˝sĂ˝ gelmiĂžti. Hemen aldĂ˝k. Ýskeleye çaĂ°Ă˝rdýðýmĂ˝z taksiye gerekli eĂžyalarĂ˝ yükleyip, bizimkilerin yazlýðýna gittik. DuĂž aldĂ˝k, dinlendik. GündoĂ°an’da geçirdiĂ°imiz beĂž gün boyunca GündoĂ°an Körfezi içinde, Küçük Liman’da Tilkicik Koyunda dolaĂžtĂ˝k, kĂ˝sa seyirler ile yelken yaptĂ˝k.
image012.jpg

4.GÜN:GÜNDOÐAN-AKBÜK

(30 HAZÝRAN CUMARTESÝ)

Sabah erkenden ulaĂžabilmek için bir gün önce tekneyi GündoĂ°an’Ă˝n batĂ˝ sahilinde okalüptüslerin sularĂ˝ yaladýðý, güzelim lacivert denizi olan Kandemir Koyuna baĂ°lamýÞtĂ˝k. Sabah erkenden tekneye gelip, aĂ°açlardaki halatlarĂ˝ çözdük, eĂžyalarĂ˝mĂ˝zĂ˝ yerleĂžtirip, motoru çalýÞtĂ˝rdĂ˝ktan sonra, saat 7:30’da Fener AdasĂ˝na doĂ°ru yol verdik. SabahĂ˝n erken saatleri olmasĂ˝na karÞýn, o günlerdeki hava koĂžullarĂ˝nĂ˝n etkisi ile (hava raporlarĂ˝ bölge için fĂ˝rtĂ˝namsĂ˝ rüzgar veriyordu.) bizi zorlayan iri ölü dalgalarla karÞýlaĂžtĂ˝k. Fener AdasĂ˝nĂ˝ geride bĂ˝rakĂ˝p karÞýdaki Toprak Ada’yĂ˝ tuttuktan az sonra deniz sakinleĂžmiĂžti.

Fener AdasĂ˝’ndan Toprak Ada’ya rahat bir motor seyri ile bir saatte vardĂ˝k. Üzerinde eski bir Ăžapel ya da gözetleme kulesi olduĂ°unu tahmin ettiĂ°im kalĂ˝ntĂ˝dan baĂžka yapĂ˝ ve adanĂ˝n çĂ˝plak yüzeyini yalayan rüzgara direnmiĂž bir bodur ardĂ˝çtan baĂžka aĂ°aç olmayan adada binlerce martĂ˝ ve karabatak yaÞýyor. Toprak Ada’yĂ˝ iskelemizde bĂ˝rakĂ˝p, haritalarda en sýð yeri 1.2 metre gösterilen Ýsabel KayasĂ˝nĂ˝ iskelemizde bĂ˝rakacak Ăžekilde, yerel olarak Kocaörgü denilen, Didimli tur teknelerinin ise Haydar Koyu adĂ˝nĂ˝ verdikleri dibi kum, suyu son derece berrak, cam göbeĂ°i rengi olan koya yöneldik. GPS önceden ayarladýðým için, Ýsabel KayasĂ˝na fazla yaklaĂžtýðýmĂ˝z alarmĂ˝nĂ˝ vermeye baĂžladĂ˝. Bu arada suyun rengindeki ani deĂ°iĂžim de farkediliyordu. Denizin ortasĂ˝nda birden dip görünmeye baĂžlamýÞtĂ˝. Ýsabel KayasĂ˝ denilen bu esrarlĂ˝ yerin adĂ˝na kaynaklĂ˝k eden öyküyü çok merak ediyorum.

Kocaörgüye vardýðýmĂ˝zda saat 10’a geliyordu. Son birkaç yĂ˝ldĂ˝r her fĂ˝rsatta uĂ°radýðýmĂ˝z bu bu güzel koyda doyasĂ˝ya yüzdük.

Koyun nihayetindeki yerlerinde bir konteyner içerisinde meĂžrubat ve çay servisi yapan Ýzmirli Muammer Bey, eĂži ve sevgili küçükleri ile tanýÞtĂ˝k. Geçen yĂ˝l çĂ˝kan korkunç orman yangĂ˝nĂ˝ndan kurtulmayĂ˝ baĂžaran bu güzelim tertemiz koyda, çevreye duyarlĂ˝ gerçek denizseverlerin olmasĂ˝ ne güzel.

ÖĂ°leden sonra 2:00’de Kocaörgüden ayrĂ˝ldĂ˝k. ArdĂ˝ç Burnunu dönmüĂž, Akbük Körfezinin ortalarĂ˝na gelmiĂžtik ki önümüzden bir flamingo sürüsü mavi denizi kĂ˝pkĂ˝rmĂ˝zĂ˝ yalayarak geçti.
ArtĂ˝k turumuzun sonuna gelmiĂžtik. Aydede’yi Akbük Körfezinin ucundaki SaplĂ˝ AdanĂ˝n güney kuytusuna Kumkent önüne baĂ°layĂ˝p, evin yolunu tuttuk.

HoĂžçakal sevgili deniz, bu zorunlu bir ayrĂ˝lĂ˝k. Senden uzakta kasvetli Ăžehirlerin kocaman bürolarĂ˝na kapanmak zorundayĂ˝z yine. Ama yine geleceĂ°iz ve umarĂ˝m o zaman daha çok beraber olacaĂ°Ă˝z…
image009.jpgimage014.jpg
Gökhan DEMÝRER
Ankara, AĂ°ustos 2001

(*) Bu yazĂ˝ Yelken DünyasĂ˝ Dergisi’nin Ekim 2001 sayĂ˝sĂ˝nda yayĂ˝mlanmýÞtĂ˝r.
image001.jpgÖnceki Sayfaya Geri Dön Yazdýrýlabilir Sayfa Š Gökhan Demirer - Her Hakký Saklýdýr.