ust4.jpg
 
 

Gkhan Demirer > Türkçe > Galeri > Doða - ManzaraDoða - Manzara

Doða ve manzara fotoðrafýný çok seviyorum. Bu fotoðraflarýmý,  “þehirden uzak” ta geçirilen mutlu zamanlardan, kimileyin izlenimci tatlar da taþýyan anýlar olarak  görüyorum.

Doðaya bakýþým her ne kadar bir romantizm barýndýrýyor olsa da, doðal çevreyi  –bazen bir olumsuz eleþtiri olarak karþýlaþtýðým “hijyenik”! - göstermenin, “aa! ne güzel fotoðraf” dedirtmenin ötesinde çevre bilinci ve sorumluluðunun uyandýrýlmasý  ve güçlendirilmesi gibi bir misyonu yerine getirdiðine de inanýyorum.  Ýþte bütün bu güzel ve iyi nedenlerle doða ve manzara fotoðrafçýlýðýný çok önemsiyor ve sürdürüyorum.
Camur.jpgCamur2.jpgmeterel.jpgTavukormani.jpg
Nallihan3.jpgSigirKuyrugu.jpgUcarsu.jpg
YaprakDokusu.jpgnceki Sayfaya Geri Dn Yazdrlabilir Sayfa Gkhan Demirer - Her Hakk Sakldr.
sergi1icon